In 1976 is de stichting STABU opgericht met als doel om voor de zogeheten 'burger- en utiliteitsbouw' een standaardbestek te ontwikkelen. Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het STABU Standaardbestek. DUNCAN is vanaf het begin betrokken geweest bij deze ontwikkelingen en heeft als exploitatiehouder van STABU de bijbehorende tekstverwerker voor besteksteksten ontwikkeld, het programma STABUText.

Regelmatig contact
Er is regelmatig overleg tussen de stichting STABU en DUNCAN over de ontwikkelingen die plaats vinden, waardoor de eindgebruiker van STABUText optimaal wordt bediend bij het samenstellen van bestekken.

Veranderingen bij Stichting STABU

STABU Bouwbreed
Alle STABU licentiehouders zijn door Stichting STABU benaderd om per 6 januari 2015 over te stappen op het nieuwe STABU Bouwbreed (BWBRD). Daarbij is duidelijk gemaakt dat de huidige STABU2 licentie eind 2015 afloopt. Met BWBRD maakt u een nieuwe start met bestekschrijven, met o.a.:

  • Nieuwe specificaties, opgebouwd langs de lat van de CE-normering
  • Nieuwe Bouwsystemen & Installaties classificatie, element georiënteerd
  • Nieuwe STABU werksoorten indeling (STABU3, grotendeels overeen met STABU2)
  • Nieuw algemeen deel (‘Contracten’, voormalig hoofdstuk 00/01)
  • Benadering van de catalogus via een webservice (internet toegang noodzakelijk)

STABU vertelt er zelf nog veel meer over, lees meer >>

 

Ondertekening nieuwe exploitatie overeenkomst 

Softwareontwikkelingen
STABU heeft in eigen beheer software ontwikkeld voor het beheer van de nieuwe database (CMS) en een eenvoudige gebruikersapplicatie (vgl. Wordpad), naar zeggen vooral voor eigen gebruik. Een Bèta versie wordt nu ook beschikbaar gesteld aan nieuwe BWBRD licentiehouders. Daarmee zou u in 2015 alvast eens kennis kunnen nemen van het nieuwe systeem. STABU en systeemhuizen zijn niet helemaal gelijk opgetrokken als het gaat om de ontwikkeling van BWBRD. Al eerder hebben we u middels een nieuwsbrief en via www.stabubestek.nl geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen van STABU Online en (toen nog) STABU Element. Er is dus al e.e.a. ontwikkeld door DUNCAN, waarna nu aansluiting op het nieuwe BWBRD gerealiseerd gaat worden.

Nieuw systeem BWBRD: vooruitgang of niet?
Die vraag zult u zelf als eerste gaan beantwoorden, zeker als het gaat om de inhoud. Technisch gezien heeft STABU naar onze mening een grote stap vooruit gemaakt. De BWBRD database biedt volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Alle informatie is consistent vastgelegd, tot op regelniveau, waardoor er gestuurd kan worden op eigenschappen van specificaties. Daardoor is o.a. het updaten van teksten sterk verbeterd, gebruik van FPS-en naar hoger niveau getild en kunnen verregaande koppelingen worden gerealiseerd naar CAD- en calculatiesoftware. Mogelijkheden genoeg dus.

Nieuwe licentie: wel of niet en wanneer?
Wanneer u per 6 januari 2015 een nieuwe licentie afsluit bij STABU, dan houdt u de beschikking over het huidige STABU2 systeem. Qua opzet komt BWBRD Werksoorten (STABU3) redelijk overeen met het huidige systeem. U kunt echter niet uw bestaande projectbestekken overzetten. Voor wat betreft lopende projecten met bestaande STABU2 projectbestanden die doorlopen in 2016 en later zijn we in gesprek met STABU.

Beschikbaarheid DUNCAN update t.b.v. gebruik BWBRD
In juni 2015 is een hernieuwde exploitatie overeenkomst tussen DUNCAN en STABU afgesloten. Er is besloten om te starten met het implementeren van BWBRD Werksoorten, omdat deze classificatie het meest aansluit bij de bestaande STABU2 methodiek. De verwachting is dat de pilot hiervoor begin 2016 zal starten. Hierna zal een update aan alle gebruikers worden verstrekt.